De Nationale Opera en Ballet en de Kunstenbond zijn samen tot nieuwe cao-afspraken gekomen. In de cao, die op 1 maart 2023 van kracht is, staat onder meer een structurele loonsverhoging van 200 euro opgenomen. Dat meldt de Kunstenbond op haar website.

De cao heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2024. De meest in het oog springende verandering is de structurele loonsverhoging die voor alle werknemers tweemaal 100 euro bedraagt. Voor de laagste salarissen binnen NO&B betekent deze 200 euro een loonstijging van 11%. Het allerhoogste salaris gaat er 2,5% op vooruit.

Het resultaat van de onderhandelingen tussen de partijen is afgelopen maand voorgelegd aan de leden van de Kunstenbond. Zij hebben met ruime meerderheid vóór de nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden gestemd, wat betekent dat de nieuwe cao een feit is.

Benieuwd of er een cao van toepassing is op jouw werkzaamheden in de culturele en creatieve sector? Check eens de cao-kaart van digiPACCT.

Foto door Gio Almonte via Unsplash