Er is een nieuwe cao voor het omroeppersoneel tot stand gekomen. Het eindbod dat werkgevers in de sector eind februari deden is door de leden van de betrokken vakbonden, FNV Media & Cultuur en NVJ geaccepteerd. Dat betekent dat de cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 kan ingaan en zal lopen tot 1 januari 2024.

Salarisverhogingen

Naast een structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent hebben sociale partners een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris (peildatum 1 juli 2022, inclusief vakantietoeslag en decemberuitkering) afgesproken. Ook de zzp-tarieven voor zelfstandigen dienen door opdrachtgevers bij een eventuele verlenging te worden verhoogd met 1,8%.

Afspraken rond de werkzekerheid, verhouding vast/flex

Binnen de looptijd van de cao wordt het percentage werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd per omroep verhoogd van minimaal 60 procent naar minimaal 70 procent. Daarmee wordt het percentage overeenkomsten voor bepaalde tijd  teruggebracht van maximaal 40 procent naar maximaal 30 procent. Ook is de afspraak gemaakt dat het niet meer mogelijk is om via de ondernemingsraad van dit percentage vast/flex af te wijken en zo het percentage flex-overeenkomsten te vergroten.

Aanvullend geboorteverlof

De UWV-uitkering (70 procent van het loon) van medewerkers die aanvullend geboorteverlof opnemen, wordt door de werkgevers met ingang van 1 januari 2022 aangevuld tot 100 procent van het salaris.

PersVeilig

Het project PersVeilig wordt gedurende de looptijd van deze cao gecontinueerd. Sociale partner zijn overeengekomen dat werkgevers een bedrag ter hoogte van €50.000 per jaar aan dit project bijdragen.

Lees meer:

FNV: Meer vaste contracten bij publieke omroep door nieuwe cao

NVJ: 96 procent NVJ-omroepleden positief over cao-resultaat

 

Foto door Tim Mossholder via Unsplash