Nieuwe cao voor Poppodia en -Festivals

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 9 Feb 2022

De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en de Kunstenbond hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Poppodia en -Festivals. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022 en eindigt op 31  december 2023.

Er is overeenstemming bereikt over een loonsverhoging van 2,50% per 1 januari 2022 en 2,50% per 1 januari 2023. Daarnaast gaat het minimumtarief voor zzp'ers die werken in een vergelijkbare functie van een werknemer naar 150%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de invoering van een jaarurensysteem, een vergoeding bij thuiswerken en is er een artikel over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) toegevoegd. Verder is er in de cao aan de algemene verplichtingen van de werkgever opgenomen dat de werkgever zal zorgdragen voor veilige arbeidsomstandigheden, waaronder het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Momenteel wordt er gewerkt aan een sector specifiek beleidskader hieromtrent met handvatten voor de poppodia en festivals.

Lees ook:

Kunstenbond.nl: nieuwe cao poppodia en festivals is akkoord!

VNPF.nl: cao-akkoord 2022-2023

 

Foto door Joseph Pearson via Unsplash