Vanaf 1 februari 2024 is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de toneel- en danssector eenvoudig te raadplegen via de gloednieuwe website www.caotoneelendans.nl. Deze website dient als de centrale hub voor alles wat met de cao Toneel en Dans te maken heeft en verbetert de toegankelijkheid en het begrip van de cao voor iedereen die in de sector werkzaam is, alsmede overheden en subsidiënten.

Het initiatief voor deze stap komt van de Kunstenbond en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), die eind 2023 besloten de handen ineen te slaan. Met financiële steun van het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het doel van de website om de cao-informatie niet alleen toegankelijker te maken, maar ook om de kennis over de inhoud ervan te vergroten.

Een aantal van de meest opmerkelijke features van de website omvat:

  • Toegang tot de meest actuele informatie over de cao, georganiseerd per hoofdstuk.
  • Een webformulier waarmee zowel werkgevers als werknemers in de sector hun vragen direct aan de sociale partners kunnen stellen.
  • De mogelijkheid om bijlagen die bij de CaoTD horen apart te downloaden.
  • Optimale toegankelijkheid van de website op elk apparaat, van mobiel tot tablet.

Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap voorwaarts in de toegankelijkheid van informatie voor de toneel- en danssector. De Kunstenbond, de NAPK en het Sociaal Fonds Podiumkunsten nodigen iedereen uit om deze waardevolle bron van informatie te ontdekken en gebruiken.