In de kunst- en cultuureducatie ontbreken op dit moment overkoepelende afspraken over tarieven en honoraria. Wel worden door vak- en beroepsverenigingen (Kunstenbond/NTB, Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) en Vrije KNTV) regelmatig lijsten met gangbare tarieven gepubliceerd maar deze genieten niet de status van een cao-toeslag zoals in de sector architectuur en toneel en dans.

In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande gegevens of mis je iets? Mail gerust naar info@digipacct.nl