In de culturele en creatieve sector wordt veel werk verricht door zzp’ers. In sommige gevallen is duidelijk dat dat werk in dienstverband zou moeten worden uitgevoerd. De overheid wil toepassing van de Wet DBA en het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector ondersteunen en heeft hiervoor een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

De regeling Zekere Zaak binnen het programma Oog voor Impuls stimuleert organisaties vanaf 1 december 2022 om die transitie in gang te zetten. Heb je als werk- of opdrachtgever in het afgelopen jaar een zzp’er ingehuurd die je nu in dienst wilt nemen? Dan kan je een tegemoetkoming vragen, bestaande uit een eenmalige stimuleringsbijdrage van €1.000,- en een tegemoetkoming voor de werkgeverslagen van 23% van het brutosalaris voor een periode van maximaal 12 maanden. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2022 zijn aangegaan. De regeling geldt momenteel tot en met 30 juni 2023 (of zolang het budget reikt) en staat open voor iedere organisatie in de culturele of creatieve sector. Lees wel eerst goed de spelregels voordat je een aanvraag doet.

Zie verder de tegemoetkomingsregeling ‘Zekere Zaak’ op  www.oogvoorimpuls.nl!

 

Foto door Scott Graham via Unsplash