Primeur voor muziekensembles met eigen cao

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 23 dec 2021

Een groot aantal Nederlandse muziekensembles heeft voor het eerst in hun bestaan afspraken gemaakt over een pakket collectieve arbeidsovereenkomst. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Kunstenbond hebben namens werkgevers en werknemers hierover een akkoord bereikt.

De cao is vanaf 1 maart 2022 van kracht en loopt door tot ten met 31 december 2024. In de cao zijn verschillende afspraken gemaakt, waaronder:

  • Beloningsafspraken voor zzp’ers waarbij geldt dat het loon van een zzp’er overeen moet komen met het salarisniveau van een medewerker in loondienst, vermeerderd met een percentage van ten minste 50% om de risico’s van het zelfstandig ondernemerschap naar behoren te compenseren.
  • Een afwijking van de wettelijke ketenregeling wat betekent dat musici in beginsel onbeperkt op basis van contracten voor bepaalde tijd kunnen werken. Het wordt aan de individuele ensembles overgelaten in hoeverre zij hiervan gebruik willen maken.
  • Afspraken over scholing, duurzame inzetbaarheid en pensioen. Ook is aansluiting gezocht bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten waar werknemers terecht kunnen voor financiële ondersteuning voor scholing of training.

Zie ook:

Kunstenbond: nut en noodzaak eerste cao Muziekensembles

NAPK: eerste cao Muziekensembles
 
Foto door Manuel Nägeli via Unsplash