Wat betekent het als een cao algemeen verbindend is verklaard?

Rogier Wennink Platform ACCT • 1 dec 2020

Sociale partners kunnen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen om de tussen hun gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ‘algemeen verbindend te verklaren’, vaak afgekort tot ‘avv’. Wanneer de minister hiertoe besluit dan geldt de cao automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Het is dan ook aan te raden om te checken of een cao algemeen verbindend is verklaard via de website Overheid.nl waarop alle belangrijke bekendmakingen worden gepubliceerd. Zoek onder ‘officiële bekendmakingen’ naar ‘algemeen verbindendverklaring’ en de bijbehorende cao-naam.

Soms wordt besloten om niet de gehele cao algemeen verbindend te verklaren. Er zijn dus uitzonderingen mogelijk. De algemeen verbindend verklaarde bepalingen staan opgenomen in het besluit van de minister.

Foto door ruddy.media via Unsplash