Wat is de RVU-vrijstellingsregeling?

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 1 Apr 2021

Door het (versneld) verhogen van de pensioenleeftijd ervaren steeds meer werknemers het als lastig om gezond 'de eindstreep' te halen. Dit geldt met name voor oudere werknemers die zwaar (fysiek) werk verrichten. Bijvoorbeeld technici in de podiumkunsten. Om deze groep werkenden tegemoet te komen heeft de regering een pakket aan maatregelen geïntroduceerd om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Een van de onderdelen hiervan is de sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, vaak afgekort tot MDIEU.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Zo kunnen werkgevers op basis van de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een Regeling vervroegd uittreden (RVU) afspreken voor oudere werknemers, zonder daarover de 'pseudo-eindheffing' van 52% te moeten betalen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden van toepassing.

Periode
Werkgevers kunnen gebruik maken van de vrijstellingsregeling in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Er kan pas van de regeling gebruik worden gemaakt maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd van de werknemer. Dat betekent dat een contractuele afspraak gemaakt moet worden voor 1 januari 2026 en dus kan doorlopen tot 31 december 2028. Hierdoor komen dus in beginsel alleen werknemers geboren tussen 1 september 1954 en 30 september 1961 in aanmerking voor de regeling.

Hoogte bedrag
De hoogte van de vrijstelling is gekoppeld aan het gebruteerde bedrag van de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden. Bij het schrijven van dit artikel is dat €1.847 per maand en €22.164 op jaarbasis. Overigens kunnen partijen een periodieke betaling of een bedrag ineens afspreken.

Aanvullende voorwaarden
Er moet sprake zijn van wederzijdse goedkeuring. Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer vrijwillig deelnemen aan een regeling. Tevens kan er voor de betreffende werknemers slecht één keer gebruik worden gemaakt van de regeling. Overigens vindt er geen correctie plaats ten aanzien van de omvang van het dienstverband.

Sectorale afspraken
De regeling is generiek en er is voor brancheorganisaties ruimte om op sectoraal niveau maatwerkafspraken te maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal werkzame jaren binnen de sector, aanspraak op een IVA-, WW- of ZW-uitkering of de voorwaarden bij uitdiensttreding. Let daar wel op de eerder aangehaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de MDIEU-regeling.

Begin juli 2021 publiceerde het ministerie van SZW een onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden. Daaruit bleek dat in nog maar een beperkt deel van de onderzochte akkoorden en cao's een RVU is opgenomen.

RVU-regeling

 

Uit onderzoek naar de teksten van circa 300 akkoorden en 100 cao’s blijkt dat eind maart 2021 voor 17% van de werknemers die onder een cao vallen geldt dat in het cao-akkoord en/of de cao een voornemen of een regeling met betrekking tot vervroegd uittreden is opgenomen, zie figuur 1. Daarnaast geldt voor nog eens 10%, dat in het akkoord onderzoek of een verkenning van de mogelijkheid voor een afspraak naar een regeling vervroegd uittreden, is aangekondigd. Uit een recente update van de cijfers blijkt dat eind juni 2021 voor 23% van de werknemers een voornemen of afspraak met betrekking tot vervroegd uittreden in de cao opgenomen en voor 12% van de werknemers een onderzoek of verkenning.

Voor zover bekend zijn er binnen de culturele en creatieve sector nog geen concrete RVU-regelingen afgesproken. Wel is er in een aantal cao's het voornemen uitgesproken om komend jaar te onderzoeken in welke vorm een RVU-regeling getroffen kan worden.

Foto door Michael Longmire via Unsplash