Wat is ‘NL Leert Door’?

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 8 Dec 2020
Wat is ‘NL Leert Door’?

Door de coronacrisis veranderen de economie en de arbeidsmarkt fors, mogelijk voorgoed. Er wordt meer digitaal gewerkt, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd verdwijnen er banen. Dat lijkt – ondanks meerdere steunpakketten voor de sector – ook waarheid te worden voor de culturele en creatieve sector. In dit artikel lichten we toe wat de overheid doet om ervoor te zorgen dat werkenden zich kunnen aanpassen aan deze veranderende situatie.

Het kabinet wil met de regeling ‘NL Leert Door’ mensen helpen om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Daarom kunnen alle werkenden en werkzoekenden per 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Deze kan je helpen bij vragen over omscholing, bijscholing of in beeld brengen of je kansen hebt op de arbeidsmarkt, mogelijk in een andere sector.

Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt in aanmerking voor de regeling. Je hoeft je alleen maar aan te melden bij een loopbaanadviseur (in de buurt). Deze loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af. Zie voor de aanvullende voorwaarden ook de subsidieregeling op de pagina van het ministerie van SZW.

De loopbaanadviseur wordt als subsidieaanvrager beschouwd. Zij kunnen vanaf 1 augustus 2020 worden benaderd door gegadigden voor een loopbaanadvies en dat traject kan dan ook al starten. Het is echter pas vanaf 1 oktober 2020 mogelijk om de Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door aan te vragen. Per afgerond ontwikkeladviestraject kan de loopbaanadviseur via een digitaal subsidieportaal van het ministerie SZW de subsidie aanvragen.