Wat is het Werktuig PPO: Permanente Professionele Ontwikkeling?

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 9 Dec 2020
Wat is het Werktuig PPO: Professionele Persoonlijke Ontwikkeling?

Het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) stelt werkenden in de culturele en creatieve sector in staat om continu te blijven leren en zich te ontwikkelen in het kader van professionalisering. Het uitgangspunt van de regeling is dat de werkende zélf het initiatief neemt voor zijn of haar eigen ontwikkeling en dat PPO dat faciliteert. Dat uit zich niet alleen in de toekenning van een opleidingsbudget maar ook in het stimuleren van ‘peer-to-peer-ontwikkeling’, intervisie en het vormen van een leernetwerk.

Het opleidingsbudget wordt opgebouwd op basis van co-financiering, van de werkgever en werknemer wordt tevens een bijdrage verwacht. De minister stelt hiervoor 19 miljoen euro beschikbaar. Op termijn zal de sector hier zelf aan moeten bijdragen.