Wat verandert er met betrekking tot het geboorteverlof?

Rogier Wennink Platform ACCT • 10 dec 2020
Wat verandert er met betrekking tot het geboorteverlof?

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers wiens partner is bevallen tot vijf weken aanvullend geboorteverlof (ook wel kraam- of partnerverlof genoemd) opnemen. Dat is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Het kind moet dan wel op of na 1 juli 2020 zijn geboren. Voor ouders die een kind hebben gekregen voor die datum geldt namelijk nog de oude situatie (een week geboorteverlof voor de partner).

De werknemer vraagt normaliter het geboorteverlof binnen vier weken aan (wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een vroeggeboorte is het uiteraard redelijk dat hiervan kan worden afgeweken). Het geboorteverlof moet binnen zes maanden zijn opgenomen, waarna het in beginsel vervalt. Daarnaast dient de werknemer eerst het standaard geboorteverlof van een week te verbruiken.

Hoe wordt het (aanvullende) geboorteverlof betaald?

De werkgever kan voor het aanvullende geboorteverlof een uitkering voor de werknemer aanvragen bij het UWV. In principe betaalt het UWV de uitkering aan de werkgever. Er kan in de aanvraagprocedure echter ook worden gekozen voor een directe betaling aan de werknemer. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon, tot maximaal 80% van het maximumdagloon (per 1 juli 2020 is dat € 222,78 per dag). De werkgever is niet verplicht om dit aan te vullen tot 100% van het normale salaris maar kan daar wel voor kiezen of toe worden verplicht door middel van een cao of personeelsreglement.

Voor aanvullende informatie kijk je op de websites van het UWV en de Rijksoverheid.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen voor uw werknemer | UWV.nl

Hoe vraag ik aanvullend geboorteverlof aan bij mijn werk? | Rijksoverheid.nl

Ouderschapsverlof wordt deels betaald | Rijksoverheid.nl

 

Foto door Fé Ngô via Unsplash