Webmodule beoordeling arbeidsrelatie (Wba) gelanceerd

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 11 Jan 2021
Webmodule beoordeling arbeidsrelatie (Wba) gelanceerd

De afgelopen maanden heeft het kabinet gewerkt aan een online tool om het voor opdrachtgevers gemakkelijker te maken te beoordelen of zij een opdrachtnemer kunnen laten werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Vandaag is de pilotfase gestart.

Uitgebreide vragenlijst

Aan de hand van een lijst vragen, welke zijn ontleend aan o.a. rechtspraak en wet- en regelgeving, krijgen opdrachtgevers een van de volgende uitkomsten:

  • Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.
  • Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking.
  • Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden.

Webmodule heeft (nog) geen juridische waarde

De uitkomst van de webmodule is tijdens de pilotfase slechts een indicatie en heeft geen juridische gevolgen. Wel benadrukt het kabinet het belang om mee te werken aan verbetering van de webmodule. Het is verplicht om kort te omschrijven voor welke soort activiteiten een zzp’er wordt ingehuurd. Gebruikers wordt bij voltooiing van de vragenlijst ook gevraagd een enquête in te vullen. Dit is echter niet verplicht.

Aanvullende websites en veelgestelde vragen

Voor aanvullende informatie kun je onder meer terecht op de website van de KvK. Daar is ook een lijst met veelgestelde vragen te vinden. Ook kan contact worden opgenomen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) via pilotwba@minszw.nl

Via de volgende button kan de webmodule worden gestart:

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Bijlage ‘Vragenlijst standaard’ | Rijksoverheid.nl

Bijlage ‘Weging standaard vragenlijst’ | Rijksoverheid.nl

Het invullen de webmodule is volledig anoniem wat betekent dat er geen gegevens worden opgeslagen over wie de webmodule heeft ingevuld en wat uw antwoorden waren. Hierdoor is tussentijds opslaan en op een later moment de vragenlijst afronden niet mogelijk. We raden u daarom aan een rustig moment in te plannen voor het invullen van de vragenlijst, zodat u hem in één keer kunt afronden. Indien het u toch niet lukt de vragenlijst in één keer af te ronden, laat de webpagina dan openstaan. U kunt dan op een later moment verder waar u gebleven was. Als u echter de webpagina afsluit (via het kruisje bovenaan) dan wordt de sessie beëindigd en moet u de vragenlijst opnieuw invullen.
Foto door Windows via Unsplash