Boekpagina

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden HR-Community digiPACCT

DigiPACCT heeft als doelstelling om de kennis over HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector te versterken. Dat doen we door middel van het verzamelen, verspreiden en uitwisselen van deze kennis, onder andere door het bijeenbrengen van iedereen die HR-taken uitvoert in de sector. Om het gebruik van de HR-Community voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden hebben we enkele gebruikersvoorwaarden opgesteld.

Door het bezoeken van de HR-Community ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden. We raden je aan om deze dan ook vooraf door te nemen. We houden ons het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Inschrijving en verificatie

De informatie op digiPACCT.nl, zoals het laatste nieuws en de kennisbank is publiekelijk inzichtelijk en voor iedereen te raadplegen. Het HR-platform is echter besloten. Inschrijving bij digiPACCT is alleen mogelijk voor werkenden met HR-taken en die (aantoonbaar) werkzaam zijn bij een organisatie of instelling in de culturele en creatieve sector. Denk aan een HR-medewerker bij een (pop)podium, concertzaal, museum of kunstencentrum, maar ook personeelsmedewerkers of zakelijk directeuren die HR-taken in hun pakket hebben zijn welkom.

Inschrijfverzoeken worden van te voren geverifieerd, bijvoorbeeld aan de hand van het gehanteerde e-mailadres of een eventueel LinkedIn-profiel. Wanneer er niet voldoende informatie voorhanden is om te verifiëren of iemand aan bovengenoemde voorwaarden tot toelating van het platform voldoet kan het inschrijfverzoek niet worden ingewilligd.

De communitymanagers van digiPACCT behouden zich het recht voor om een verzoek tot aanmelding te weigeren wanneer diegene niet voldoet aan bovengenoemde eisen.

Acquisitie

In de culturele en creatieve sector zijn veel zelfstandige HR-professionals werkzaam, met een schat een kennis en ervaring. Vanuit die invalshoek zijn zij een meerwaarde voor het platform en in die hoedanigheid zullen zij dan ook deel kunnen nemen aan de HR-Community.

Het is gebruikers echter niet toegestaan om persoonsgegevens van (andere) gebruikers te verzamelen en te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

De communitymanager behoudt zich het recht voor om bij ongevraagde acquisitie passende maatregelen te nemen, zoals schorsing en/of verwijdering van de deelnemer van het platform.

Privacy

Om de netwerkfunctie van de HR-Community zo goed mogelijk te laten functioneren vragen we enkele (persoons)gegevens van deelnemers, zoals de voor- en achternaam, de organisatie waar je werkt, je (zakelijke) e-mailadres en telefoonnummer. In ons privacyreglement lees je meer over hoe we met deze gegevens omgaan.

Misbruik van het platform

Gebruikers kunnen zelf berichten plaatsen zonder voorafgaande goedkeuring. Ook kunnen zij binnen een groep artikelen/topics creëren, afhankelijk van de groepsinstellingen. Voor het melden van illegale en inbreukmakende berichten, beledigende reacties en/of andere aanstootgegevende inhoud kunnen gebruikers gebruikmaken van de 'rapporteer' knop.

rapporteer

Een communitymanager zal dan dan zo snel mogelijk actie hierop ondernemen. Mailen kan ook naar [email protected] Zo houden we de HR-community zo schoon en veilig mogelijk.

Geen aansprakelijkheid

De informatie op digiPACCT.nl en de HR-community wordt deels door werknemers van Platform ACCT gegenereerd en door de deelnemende gebruikers zelf. De community- en contentmanagers van de HR-community fungeren niet als persoonlijke adviseur. We streven ernaar om alle inhoud, verwijzingen, informatie en communicatie zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. Bij individuele problemen/geschillen zullen wij doorgaans adviseren om een persoonlijke adviseur, zoals een jurist/advocaat in te schakelen. Waar de wet dat toestaat sluiten wij alle schade uit die een gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van digiPACCT.nl;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de digiPACCT.nl of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op digiPACCT.nl;

(iv) afname van diensten van derden via digiPACCT.nl; of

(v) wijzigingen in de diensten van digiPACCT.nl of wijzigingen in of op digiPACCT.nl.

Platform ACCT

digiPACCT is een initiatief van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Zie voor meer informatie: https://platformacct.nl/over-ons