Over digiPACCT

Over digiPACCT

DigiPACCT wil bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Dat doen we door middel van het verzamelen, delen en uitwisselen van relevante kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor (en door) alle werkenden in de sector (van zzp’er tot P&O’er).

DigiPACCT biedt een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.

Daarnaast wordt informatie toegankelijk gemaakt over onder andere:

  • Bestaande en toekomstige arbeids-, sociale en fiscale wet- en regelgeving (zoals invoering WAB, wet DBA en derde WW-jaar);
  • Duurzame inzetbaarheid (scholing, opleiding en ontwikkeling);
  • Onderlinge verschillen en overeenkomsten tussen de diverse cao’s in de cultuursector;
  • Informatie over (lopende) harmoniseringen van cao’s;
  • Organisaties in de sector (wegwijzer met contactgegevens brancheorganisaties, vakorganisaties, sociale fondsen);

DigiPACCT stelt zich tevens tot doel om de kennisdeling tussen de kleine werkgevers en HR-professionals te bevorderen via een sociaal intranet onder beheer van een professionele moderator.

digiPACCT is een initiatief van Platform ACCT.