Welkom op digiPACCT.nl

Platform voor HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector.

Aan de slag in de culturele en creatieve sector

Over digiPACCT

Wat is digiPACCT?

digiPACCT is hét platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Het platform bestaat uit vier pijlers:

▪ Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.

▪ HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.

▪ Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.

▪ Netwerkbijeenkomsten: jaarlijks organiseert digiPACCT meerdere live netwerkbijeenkomsten waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals in levenden lijve kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen.