Evenement

Online HR kennissessie

Mirjam van Zaalen

Op 8 juni organiseren we de tweede online kennissessie. Het doel van deze online kennissessie is het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. We doen dit aan de hand van twee tot drie actuele vraagstukken die de deelnemers zélf inbrengen. Laat weten welke zaken jij tijdens de online kennissessie wilt bespreken. Je kunt dit mailen naar Rogier of een reactie onderaan dit bericht achterlaten.

Via de volgende link kun je deelnemen aan de vergadering: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNmYzZjZTgtM2Q1NC00NjU5LWFkZTQtMTc3MDYxOGM4N2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223b6d6d0-ded4-48b9-ba1b-b36f037a380a%22%2c%22Oid%22%3a%221ea0ded9-c437-46c7-ad0d-42288fa7f49d%22%7d

 

HR-vraagstukken online kennissessie 8 juni 2021

Coronacrisis en voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers

  • Hoe zorgen we ervoor dat we straks over voldoende en goede mensen beschikken als we weer mogen opschalen?
  • Hoe houden we medewerkers betrokken en gemotiveerd nu zij gedwongen thuis, op afstand of elders werken of tijdelijk geen werk hebben?
  • Hoe houden we grip op freelancers/zzp’ers die tijdens de coronacrisis minder of niet zijn ingehuurd (zie ook onderzoek Boekmanstichting)?

Beleid rond thuiswerken en vergoedingen
Doordat veel medewerkers gedwongen thuiswerken is bij veel organisaties een totaal nieuwe werksituatie ontstaan. Uiteraard zorgt dit voor veel vragen en onzekerheid:

  • Hoe geven (andere) organisaties vorm aan hun thuiswerkbeleid?
  • Hou houden we medewerkers efficiënt en gezond thuis aan het werk?
  • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving rond thuiswerken

Werkwijze online kennissessie

Online vergaderen geeft een andere dynamiek. Daarom beperken we ons tot maximaal drie onderwerpen en zoomen daar telkens 20 minuten op in. Iedereen die iets over dat onderwerp wil vertellen of zijn kennis of ervaring wil delen, krijgt daartoe de ruimte. Aan het begin van de vergadering wordt iedereen gevraagd zijn microfoon uit te zetten. Zodra je iets wilt zeggen, zet je dan je microfoon aan.

Om tijd te besparen doen we geen voorstelrondje. Op de HR-Community zie je wie allemaal meedoen. En als je in de vergadering het woord neemt, noem dan ook even je naam en de organisatie waarvoor je werkt.

 

Foto door Compare Fibre via Unsplash