Online HR-themasessie: Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT

Op dinsdag 21 maart 2023 gaan we om 10.00 uur online in gesprek over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Samen met Ella Broekstra, zelfstandig HR-professional en HR-manager bij Phion, bekijken we de RVU-regeling vanuit een HR-invalshoek maar ook de juridische kant van het verhaal wordt niet vergeten: hoe leg je een RVU-regeling vast in een overeenkomst, kun of moet je de medewerker vrijstellen van werk en moet je een nieuwe arbeidsovereenkomst opstellen voor de periode dat de medewerker nog in dienst blijft?

Heb je vragen over de RVU-regeling? Schroom niet en reageer onderaan deze pagina!

Je kunt de bijeenkomst bijwonen door op deze link te klikken

Of kopieer en plak de volgende link in je browser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmM2YzODAtYTcy…

 

Voor meer informatie over de Regeling Vervroegd Uittreden zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/wat…

 

Foto door Andre Taissin via Unsplash