Bij het arbeidsvoorwaardengesprek is het overeen te komen loon misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen. Uitgangspunt is dat over de hoogte van het loon (en andere arbeidsvoorwaarden) vrij onderhandeld kan worden. Wanneer er echter een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is (zeker wanneer het een standaard-cao betreft) zullen contractspartijen minder speelruimte hebben en zijn de bepalingen over de inschaling uit de cao leidend. In dit artikel leggen we voor zowel werkgever als werknemer uit wat de inschalingsregels zijn wanneer er een cao van kracht is.

Mag er worden afgeweken van een cao bij de inschaling?

Bij een minimum-cao is de regel dat alleen kan worden afgeweken van de cao in het voordeel van de werknemer. In dat geval mag meestal ook een hoger loon worden overeengekomen dan bepaald in de loontabellen van de cao.

Bij een standaard-cao is de regel dat in het geheel niet mag worden afgeweken van de cao, dus ook niet in het voordeel van de werknemer. Soms zijn bepaalde artikelen van de cao expliciet uitgezonderd op het verbod.

Wat is een schaalindeling?

Wanneer er een cao van toepassing is dan staat daar in het algemeen een bepaling in opgenomen over de inschaling. Veelal zijn bepaalde functies in een schaal vastgelegd. Meestal is dat afhankelijk van de zwaarte van de functie en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Uitgangspunt is dat van een schaalindeling niet hoeft of kan worden afgeweken.

Wat is een trede-indeling?

Meestal hebben de partijen iets meer ruimte bij de indeling in de schaal, ook wel trede, regel- of stapindeling genoemd. Uitgangspunt is daar namelijk dat hoe meer relevante werkervaring (leeftijd is doorgaans geen factor) een kandidaat-werknemer heeft, hoe hoger deze ingedeeld kan, dan wel moet worden. Uiteraard kan onder omstandigheden het begrip ‘relevante werkervaring’ subjectief zijn en is daarmee vatbaar voor onderhandeling.

Welke cao is van toepassing?

Weet je niet zeker of er een cao van toepassing is op de werkzaamheden? Om te controleren of, en zo ja welke cao van toepassing is gebruik je onze cao-zoeker. Vervolgens kun je op onze cao-kaart bekijken of er sprake is van een minimum- of een standaard-cao.

 

Foto door Markus Spiske via Unsplash