Modelovereenkomsten

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 5 Nov 2020

Wanneer de opdrachtnemer en opdrachtgever deze overeenkomsten gebruiken om een contract af te sluiten dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen, tenzij er niet volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

In de modelovereenkomsten zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (geel) gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen mogen contractspartijen aanvullen en aanpassen voor hun eigen situatie, zolang dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Bij gebruik van een modelovereenkomst is het verstandig om naar het kenmerknummer van de modelovereenkomst te verwijzen door gebruik te maken van de volgende tekst:

'Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op [datum] heeft beoordeeld, met [nummer]. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst hebben we ongewijzigd overgenomen. Aanpassingen in de andere tekst gaan volgens ons niet in tegen de gele tekst.'

 

Modelovereenkomst acteur (verlopen per 16-12-2021)  
Modelovereenkomst auteurscontract download
Modelovereenkomst architectuur (verlopen op 3-6-2021)  
Modelovereenkomst artiest individueel download
Modelovereenkomst artiestengezelschap download
Modelovereenkomst auteur theatertekst, toneelschrijver (verlopen op 18-8-2021)  
Modelovereenkomst componist  
Modelovereenkomst dansdocent, dansmaker en repetitor (verlopen op 8-11-2022)  
Modelovereenkomst decorontwerper (verlopen op 10-11-2021)  
Modelovereenkomst diskjockey (verlopen op 12-10-2020)  
Modelovereenkomst (gast)dirigent (via Koornetwerk Nederland) download
Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen download
Modelovereenkomst gastdocent, -repetitor, -balletmeester, -assistent choreograaf (verlopen)  
Modelovereenkomst gastregisseur en gastchoreograaf (verlopen)  
Modelovereenkomst gespecialiseerd cameraman (verlopen)  
Modelovereenkomst kostuumontwerper (verlopen op 25-7-2021)  
Modelovereenkomst kunst- en cultuureducatie  download
Modelovereenkomst muziekonderwijzer (verlopen)  
Modelovereenkomst muzikaal leider, muziekontwerper (verlopen op 10-11-2021)  
Modelovereenkomst uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek download
Modelovereenkomst uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk download
Modelovereenkomst theatertechnici (vrije vervanging) (verlopen op 11-11-2021)  
Modelovereenkomst trainingsacteurs, tussenkomst via trainingsacteursbureau download
Modelovereenkomst trainingsacteurs, geen gezag download

 

Modelreglementen voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen

Onderdeel van de Arbeidsmarktagenda is het opstellen van modelreglementen voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen. Daarbij is gekozen om een juridisch bureau opdracht te geven om een juridische scan te maken van alle opgeleverde modelovereenkomsten voor VSW’ers in de kunst-, cultuur en creatieve sector. Daarnaast is de opdracht gegeven om modelovereenkomsten voor VSW’ers in de kunst-, cultuur en creatieve sector te ontwikkelen, waar deze ontbreken. Het advies is hier te lezen. Onderstaand zijn de gerealiseerde voorbeeldovereenkomsten te downloaden.

Voorbeeldovereenkomsten (niet opgesteld in het kader van Wet DBA)  
  Modelovereenkomst stage (geen modelovereenkomst in het kader van Wet DBA) download
Handleiding bij modelovereenkomst stage download
Vrijwilligersovereenkomst download
Handleiding bij modelovereenkomst vrijwilligers download
Overeenkomst werkervaringsplaats download
Handleiding bij modelovereenkomst werkervaringsplaats download

 

Bestanden