Gallery Fair Practice Code

Het Mondriaanfonds vindt het belangrijk dat de principes uit de Fair Practice Code ook in de galeriesector vanzelfsprekend zijn. Per 1 juli 2023 wordt voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden of een bijdrage willen ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs de Gallery Fair Practice Code een vaste voorwaarde. Voor hen geldt; pas toe én leg uit.

Kunstenaarshonorarium

De beeldende kunst kent al sinds enige tijd het Kunstenaarshonorarium dat inmiddels wordt ondersteund door meer dan 100 musea en kunstinstellingen. Het Kunstenaarshonorarium is een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Op de website is o.a. een tariefcalculator te vinden voor toepassing van het kunstenaarshonorarium. Daarnaast is er een checklist, een voorbeeldcontract, een rekenmodel en informatie over compensatie voor instellingen beschikbaar.

De richtlijn is in 2023 herijkt en kan geraadpleegd worden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl. De herijkte richtlijn zal gelden vanaf 1 januari 2025. Tot 2025 kan gebruik gemaakt worden van de reguliere website met bijbehorende calculator.

Voor instellingen die zich committeren aan het Kunstenaarshonorarium had het Mondriaan Fonds met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijk aanvullend instrument in het leven geroepen. Deze instellingen konden tot op zekere hoogte op financiële steun rekenen op basis van het zogenaamde ‘experimenteerregelement kunstenaarshonorarium‘. De regeling is per 29 oktober 2020 weer gesloten aangezien het volledige budget is besteed. Een evaluatierapport van de regeling is te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.

Richtlijn Functie- en Loongebouw voor presentatie-instellingen

Naast het Kunstenaarshonorarium bestaat er een 'Richtlijn Functie- en Loongebouw voor Presentatie-instellingen'. Deze richtlijn is ontwikkeld in opdracht van De Zaak Nu door Lisa Wolters en René Goudriaan, met behulp van een werkgroep van presentatie-instellingen en externe experts. Een rapportage van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de richtlijn kan opgevraagd worden bij De Zaak Nu. De Richtlijn Functie-en Loongebouw kan als richtlijn worden gebruikt door Nederlandse presentatie- en postacademische instellingen en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur.

Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten

Niet zozeer een tariefafspraak maar wel aan te bevelen om te gebruiken zijn de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten (LAVK). Let wel: deze voorwaarden zijn niet meer geactualiseerd sinds 2015. De huidige penvoerder (Cultuur+Ondernemen) is in overleg met partner-organisaties om te kijken waar het document een passende plek kan krijgen.

 

In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar [email protected]