Voor architecten is er in de meest recente Cao voor Architectenbureaus een zogenaamde spiegelbepaling voor de inhuur van een zzp’er opgenomen. Wanneer een zzp’er wordt ingehuurd dan geldt de Modelovereenkomst geen werkgeversgezag architectenbureaus. Daarnaast wordt – om de twijfels over de status van een werkende te vermijden – een tarief van 150% van het bruto-uurloon voor vergelijkbare werkzaamheden met vergelijkbare ervaring aangehouden. Een architectenbureau dat een zzp’er inhuurt onder deze 150% dient een melding te doen bij de geschillencommissie.

In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar info@digipacct.nl