In de filmsector wordt het als zeer complex ervaren om tot een breed gedragen tariefrichtlijn te komen. Weliswaar is de positie van makers met de komst van het Auteurscontractenrecht iets versterkt maar dat heeft niet geleid tot expliciete tariefafspraken of vergoedingslijsten. In het ‘Financieel en productioneel protocol‘ van het Filmfonds worden wel indicaties van gemiddelde honorarium gegeven.

Wel is er tussen Fijn Weekend!, een collectief van professionals uit de film- en televisiesector, en een grote vertegenwoordiging van 'commercial producenten' een akkoord gesloten op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat contractspartijen alleen nog maar over de individuele dagfee en eventuele functiespecifieke vergoedingen hoeven te onderhandelen. Meer informatie over het akkoord en de aangesloten partijen is te lezen op de website van Fijn Weekend!

De Kunstenbond en belangenorganisatie voor acteurs ACT hebben onlangs de ‘tarieven spiekbrief‘ voor acteurs vernieuwd. De Tarieven spiekbrief 2020 is het startpunt van een grootschalig onderzoek onder de leden van Kunstenbond en ACT. De tarieven in deze handreiking zijn gebaseerd op de vorige versie uit 2002 en geïndexeerd naar 2020.

 
In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar info@digipacct.nl