De sector letteren kent een uitgebreide geschiedenis ten aanzien van onderhandelingen tussen auteurs en uitgevers over de beloning van de uitgave en exploitatie van werken. Er is een breedgedragen modelcontract maar daarin ontbreken standaardpercentages en/of tarieven. Deze staan in principe open voor onderhandeling. Het Letterenfonds hanteert zelf een minimum royalty-percentage van 10% als voorwaarde bij schrijvers voor honorering bij het fonds. Daarnaast geldt een woordtarief van 6,6 cent voor vertalers bij uitgevers. Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd legt het fonds daar 9 of 10,5 cent per woord bovenop.

De Schrijverscentrale hanteert voor het inhuren van schrijvers voor voorlees-, signeersessies, voordrachten of andere evenementen een basistarief, maar in beginsel bepaalt de auteur zelf de hoogte van het tarief. Daarbij spelen factoren als de bekendheid van de auteur, het soort activiteit en de duur van een bezoek een rol.

In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar info@digipacct.nl