In de mediasector is in de meest recente cao voor het Omroeppersoneel een afspraak overeengekomen voor een minimum zzp-tarief. Vakverenigingen hebben in de mediasector een eigen ‘Fair Practice Code’ vormgegeven die onder andere voorschrijft dat freelancers voortaan ten minste 150% van het cao-loon ontvangen dat past bij de functie die wordt vervuld. Met behulp van de NVJ Tarievencalculator kunnen zelfstandigen eenvoudig een passend uurtarief berekenen.

Daarnaast heeft de NVJ afspraken gemaakt met DPG Media over de beloning van freelancers. In de zogenaamde Werkcode DPG Media staan bindende minimumafspraken over de tarieven die DPG Media tenminste dient te betalen aan freelance journalisten en fotojournalisten. Daarbij geldt een structurele indexering én tenminste een tarief dat 167% van het cao-loon betreft.

In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar info@digipacct.nl