Voor beeldmakers (bijvoorbeeld een fotograaf, ontwerper of illustrator) vormt de tarievenlijst van Stichting BeeldAnoniem een goed uitgangspunt om te bepalen wat een redelijk tarief is voor gebruik van een beeld. Let wel: de tarievenlijst van Stichting BeeldAnoniem is in eerste instantie bedoeld voor de situatie waarbij de maker van een beeld niet achterhaald kan worden. Een beeldmaker heeft de vrijheid om zijn eigen tarief voor het gebruik van een beeld te bepalen.

Verder publiceert de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) jaarlijks haar ‘branchemonitor‘ waarin ook gemiddelde tarieven worden opgenomen. Naast de branchemonitor publiceert BNO voor de ontwerpsector ieder jaar een ‘Richtlijn arbeidsvoorwaarden’, inclusief salaristabel en functiematrix. Deze is alleen toegankelijk voor leden of apart te bestellen op de website van BNO. De salaristabel wordt ieder jaar geactualiseerd op basis van cao-ontwikkelingen en kan door het bedrijfsleven als richtlijn worden gebruikt. Werkgevers zijn echter niet aan deze richtlijn gebonden.

In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. In dit artikel vind je per sector een overzicht van de (in dit rapport) verzamelde honorariumrichtlijnen en tariefafspraken. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar info@digipacct.nl