Welke tarieven worden gehanteerd voor marketing en communicatie?

Voor freelancers die actief zijn in de marketing en communicatie in de culturele en creatieve sector bestaan geen specifieke tarief- of honorariumrichtlijnen. Wel wordt onderzoek gedaan naar de positie van deze zelfstandigen in de ketentafel Marketing- en communicatieprofessionals in cultuur als onderdeel van het programma fairPACCT. Toch zijn er verschillende bronnen om te zien wat gangbare tarieven zijn als marketing- en communicatiefreelancer. Zo publiceerde Adformatie (op basis van freelancers actief bij platform Jellow) onlangs een overzicht van tarieven, uitgesplitst naar functie en ervaring. Een belangrijk advies bij het gebruik daarvan wordt daar ook vermeld:

Het is goed om je bewust te zijn van de uiteenlopende tarieven, maar laat dat je keuze voor een freelancer er niet direct vanaf hangen. De doelstelling van de opdracht is het vertrekpunt van de zoektocht naar een freelancer. Ga het gesprek aan met de freelancer om er zeker van te zijn dat de verwachtingen van de opdracht overeenkomen en het beoogde resultaat behaald kan worden (binnen het vastgestelde budget en tijdsbestek).

 
In het kader van de Arbeidsmarktagenda heeft Fonds Podiumkunsten in 2018 een verkenning laten verrichten naar honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 gepubliceerd in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen, verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector‘. Het verschilt per richtlijn/afspraak of deze bindend is voor werkgevende en werkende. Klik daarom altijd op de genoemde links voor meer informatie en advies over de toepassing van een honorariumrichtlijn/tariefafspraak.
Heb je opmerkingen over bovenstaande informatie? Mis je gegevens? Mail gerust naar info@digipacct.nl