Wat is de Wet DBA?

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 1 Okt 2020
Wat is de Wet DBA?

Wat houdt de Wet DBA in?

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen en heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties zijn intrede gedaan. In plaats van een verklaring kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Die beoordeelt vervolgens of er sprake is van zelfstandigen of werknemers. De goedgekeurde overeenkomsten worden zoveel mogelijk openbaar gemaakt op de website van de Belastingdienst.

Hoe moeten de modelovereenkomsten worden gebruikt?

Van deze zogenaamde modelovereenkomsten hoeven opdrachtnemers en opdrachtgevers overigens niet verplicht gebruik te maken. De regeling is bedoeld om partijen meer zekerheid te geven over de arbeidsrelatie en om schijnzelfstandigheid beter te bestrijden.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht mag een modelovereenkomst wel worden aangepast (met uitzondering van de geel gearceerde bepalingen) zolang deze wijzigingen en aanvullende bepalingen niet het karakter van de modelovereenkomst aantasten (gezagsverhouding en/of vrije vervanging).

 

Foto door Alireza Parpaei via Unsplash