Netwerkbijeenkomst: Positief Gezond Werkgeverschap

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT

Positief Gezond Werkgeverschap

Werken aan sociale veiligheid, een duidelijke en geaccepteerde werkverdeling, leren en ontwikkelen maar ook mantelzorg mogelijk maken is werken aan gezondheid. Er gebeurt binnen de organisaties in onze sector al veel. Maar Positieve Gezondheid is geen kunstje en vereist voorbeeldgedrag vanuit de top. Dit en nog vele andere inzichten hebben wij opgedaan tijdens de bijeenkomsten van ons actieleernetwerk Positieve Gezondheid in 2022. De belangrijkste ervaringen en inzichten hebben we vastgelegd in het eindverslag medio februari 2023 maar wij willen weer een volgende stap zetten.

Kernvraag: hoe geef je positieve gezondheid een plek in een uitdagende werkomgeving van grote ambities en structureel te weinig tijd en geld.

Onder de noemer Positief Gezond Werkgeverschap willen wij hierover in het najaar, op maandag 9 oktober, een themamiddag organiseren voor alle deelnemers aan digiPACCT.

Deze bijeenkomst is geheel kosteloos bij te wonen maar zoals altijd geldt een beperkt aantal plaatsen dus bevestig je aanwezigheid op deze pagina om je aanwezigheid alvast vast te leggen.

Voorlopig programma

Datum: maandag 9 oktober
12.00 uur tot 16.30 uur
Locatie volgt z.s.m.

12.00 uur - lunch en eerste gesprek a.d.h.v. enkele vragen

13.30 uur - Opening, kennismaking en vaststellen programma

13.40 uur - 1e ronde - Wat vinden wij!

Discussie aan de hand van stellingen, die mede gebaseerd zijn op de ervaringen van ons netwerk, denk hierbij aan stellingen als:

  • De voorstelling is alles bepalend en gaat altijd voor!
  • Tijd en geld(tekort) zijn klaarblijkelijk belangrijker dan gezondheid!
  • De sector leent zich niet voor Positief Gezond Werkgeverschap!
  • Na afloop van de voorstelling heeft niemand nog zin in hét andere gesprek!
  • “Wij plegen roofbouw op onze werkenden (vast, flex en vrijwillig)”
  • Werken aan losse onderdelen leidt nog niet tot samenhangend, strategisch gezondheidsbeleid!

14.30 uur - Plenair: belangrijkste bevindingen uit de gesprekken.

14.30 uur - Pauze

14.45 uur - 2e ronde -  Wat willen wij?

Thematafels als vervolg op de belangrijkste bevindingen uit de 1e ronde.

Uitwerken van wat wij willen en wat ook zou kunnen binnen onze sector.

15.30 uur - Conclusies en acties

15.45 uur - Net ophalen en afspraken over mogelijke vervolgactiviteiten

16.30 uur - Afsluiting

 

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 12 deelnemers

Deze netwerkbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Meer informatie over de MDIEU-regeling vind je op de pagina van het Ministerie van SZW of lees het interview over de MDIEU-regeling voor de culturele sector.
Bestanden