Netwerkbijeenkomst: Positief Gezond Werkgeverschap

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT

Positief Gezond Werkgeverschap

Werken aan sociale veiligheid, een duidelijke en geaccepteerde werkverdeling, leren en ontwikkelen maar ook mantelzorg mogelijk maken is werken aan gezondheid. Er gebeurt binnen de organisaties in onze sector al veel. Maar Positieve Gezondheid is geen kunstje en vereist voorbeeldgedrag vanuit de top. Dit en nog vele andere inzichten hebben wij opgedaan tijdens de bijeenkomsten van ons actieleernetwerk Positieve Gezondheid in 2022. De belangrijkste ervaringen en inzichten hebben we vastgelegd in het eindverslag medio februari 2023 maar wij willen weer een volgende stap zetten.

Kernvraag: hoe geef je positieve gezondheid een plek in een uitdagende werkomgeving van grote ambities en structureel te weinig tijd en geld.

Onder de noemer Positief Gezond Werkgeverschap willen wij hierover in het najaar, op maandag 9 oktober, een themamiddag organiseren voor alle deelnemers aan digiPACCT.

Voorlopig programma

Datum: maandag 9 oktober, 12.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: De Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, 2511 CW, Den Haag

12.00 uur - Inloop, lunch en 'vliegende start': discussie per (lunch)tafel aan de hand van stellingen, die mede gebaseerd zijn op de ervaringen van ons netwerk, denk hierbij aan stellingen als:

  • De voorstelling is alles bepalend en gaat altijd voor!
  • Tijd en geld(tekort) zijn klaarblijkelijk belangrijker dan gezondheid!
  • De sector leent zich niet voor Positief Gezond Werkgeverschap!
  • Na afloop van de voorstelling heeft niemand nog zin in hét andere gesprek!
  • “Wij plegen roofbouw op onze werkenden (vast, flex en vrijwillig)”
  • Werken aan losse onderdelen leidt nog niet tot samenhangend, strategisch gezondheidsbeleid!

13.30 uur - Wat vinden wij? Top 3 bevindingen uit de 'vliegende start'.

14.00 uur - Een kleine introductie Positief Gezond Werkgeverschap door Piet Vessies aan de hand van vier punten.

14.30 uur - Uit de praktijk

15.00 uur - Pauze

15.15 uur - De tweede ronde -  Wat willen/kunnen wij?

Thematafels als vervolg op de belangrijkste bevindingen uit de 1e ronde.

Uitwerken van wat wij willen en wat ook zou kunnen binnen onze sector.

16.00 uur - Plenaire terugkoppeling

16.30 uur - Afsluiting: toezeggingen en afspraken

17.00 uur - Netwerkborrel

 

De bijeenkomst gaat door bij minimaal 12 deelnemers

Deze netwerkbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Meer informatie over de MDIEU-regeling vind je op de pagina van het Ministerie van SZW of lees het interview over de MDIEU-regeling voor de culturele sector.
Bestanden